O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Regulamin Konkursu

                                                                                       Regulamin

                                          III Konkursu Literackiego Języka Angielskiego

                    pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,

                            Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.,

                                  Wydawnictwa Pearson Longman oraz Gazety Lubuskiej

 

 

 1. Celem Konkursu jest propagowanie nauki języków obcych; realizacja ambicji młodzieży, rozwijanie umiejętności językowych i wyobraźni; umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście społecznym poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoimi talentami literackimi i artystycznymi, kreatywnością i poczuciem humoru.
 2. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który napisze krótkie opowiadanie na zadany temat. Temat zostanie podany w dniu Konkursu.Opowiadanie powinno być pomysłowe, dowcipne, interesujące; napisane po angielsku oraz mieścić się w granicach 150-200 słów (1 strona formatu A4 pismem odręcznym).
 3. Konkurs odbędzie się w szkole, do której uczestnik Konkursu uczęszcza 19.09.2008 w godzinach przedpołudniowych i będzie trwał 45 minut. Dokładną godzinę Konkursu podadzą nauczyciele języka angielskiego z danej szkoły, którzy przeprowadzą Konkurs.
 4. Uczniowie powinni zgłosić swój udział w Konkursie nauczycielom języka angielskiego w swojej szkole.
 5. Nauczyciele języka angielskiego do dnia 15.09.2008r. do godziny 15.00 przekażą (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście) liczbę uczestników Konkursu do Studium Języków Obcych Project w Gorzowie Wlkp., ul.Ściegiennego 7, tel. 095 7229009, 7229880, 603381850, e-mail: studium@project.gorzow.pl.
 6. Studium Języków Obcych Project dostarczy do szkół odpowiednią ilość materiałów konkursowych.
 7. Prace są kodowane. W dniu rozpoczęcia Konkursu każdy uczestnik otrzyma dwie koperty. W kopercie Nr 1 uczeń znajdzie kartkę z tematem opowiadania, na której w górnym prawym rogu wpisze swoje hasło (składające się z liter i/lub liczb - minimum 6 znaków) i kategorię (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna). Na tej kartce uczniowie napiszą opowiadanie. W kopercie Nr 2 uczeń znajdzie kodowaną kartę uczestnictwa, którą wypełni, zaklei i przekaże nauczycielowi prowadzącemu Konkurs przed rozpoczęciem pisania opowiadania. Napisane opowiadanie uczeń włoży do koperty, zaklei ją i przekaże nauczycielowi
 8. Obie koperty prowadzący Konkurs przekażą do Studium Języków Obcych Project do dnia 22.09.2008r.
 9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna) przez Jury Konkursu składające się z przedstawicieli: Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp., Wydawnictwa Pearson Longman, egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych oraz native-speakerów.
 10. Do dnia 18.10.2008r. Jury Konkursu spośród nadesłanych prac wyłoni finalistów Konkursu, których nazwiska ukażą się na stronie internetowej Studium (www.project.gorzow.pl) oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. (www.nkjo.net.pl) oraz w weekendowym wydaniu Gazety Lubuskiej.
 11. Ceremonia ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbędzie się 25.10.2008r, o godz. 10.00 w Studium Języków Obcych "Project" w Gorzowie Wlkp., przy ul.Ściegiennego 7.
 12. Najciekawsze i najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 13. I nagroda w każdej kategorii   - półroczny kurs językowy w Studium Języków Obcych Project
                                               w grupie od 5-ciu osób oraz kilkudniowa wycieczka szkolna
                                               ufundowana przez Biuro Turystyczne Project w Gorzowie Wlkp.,

  II nagroda w każdej kategorii   - 3-miesięczny kurs językowy w Studium Języków Obcych Project
                                                w grupie od 5-ciu osób oraz jednodniowa wycieczka szkolna
                                                ufundowana przez Biuro Turystyczne Project w Gorzowie Wlkp.,

  III nagroda w każdej kategorii  - nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Pearson Longman;

  Wyróżnienia -nagrody książkowe ufundowane przez Wydanictwo Pearson Longman.

  Najlepsze prace będą wyeksponowane na tablicach ogłoszeń i umieszczone na stronie internetowej Studium Języków Obcych "Project" oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp., przy ul.Ściegiennego 7.

  Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Krystyna Monach, 7229009, 7229880, 603381850, 601787160 lub e-mailowo: studium@project.gorzow.pl

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

  Życzymy sukcesów!!

                                                                                                                                                    Organizator Konkursu


                                                                                                                                                    Krystyna Monach
                                                                                                                                                    Dyrektor Studium


tworzenie stron internetowych szczecin goleniw