O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Egzaminy Cambridge - CPE

CPE – Certificate of Proficiency in English – składa się z pięciu części


Paper 1 – Reading

 

Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE/Papers?paper=ReadingPaper 2 – Writing

 

W części Pisanie (2 godziny; 40 punktów) kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE/Papers?paper=WritingPaper 3 – Use of English

 

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE/Papers?paper=Use+of+EnglishPaper 4 – Listening

 

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

  

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE/Papers?paper=Listening

 

 

Paper 5 – Speaking

 

W części ustnej (około 19 minut; 40 punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE/Papers?paper=Speaking

 

Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

 

Jaka jest skala ocen?

 

Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, EJak wygląda skala procentowa ocen?

 

A - 80 % i powyżej

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej

 

Koszt egzaminu CPE

Cena egzaminu CPE w roku 2011 wynosi 570zł.

 

Więcej... patrz: www.britishcouncil.pl 

 

 

tworzenie stron internetowych szczecin goleniw