O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Egzaminy Cambridge - FCE

FCE – First Certificate in English – składa się z pięciu części:

 

 

Paper 1 – Reading

 

Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - dopasowywanie odpowi
edzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE/Papers?paper=Reading

 

 

Paper 2 – Writing

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE/Papers?paper=Writing 

 

 

Paper 3 – Use of English

Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE/Papers?paper=Use%20of%20English

 

 

Paper 4 - Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Część 4 - test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz  

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE/Papers?paper=Listening

 

 

Paper 5 – Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE/Papers?paper=Speaking

Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

 

 

Jaka jest skala ocen?


Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E

 

 

Jak wygląda skala procentowa ocen?

 

A - 80 % i powyżej

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej

 

Koszt egzaminu FCE

Cena egzaminu FCE w roku 2011 wynosi 515zł.

 

Więcej... patrz: www.britishcouncil.pl 

 

 

tworzenie stron internetowych szczecin goleniw