O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Program nauczania

Program nauczania

 

Szkoła dostarcza ambitnego intelektualnie programu, zgodnego z wymogami światowych standardów nauczania, który jest realizowany w przyjaznej i twórczej atmosferze przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach z Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec.

 

 

Celem nauczania

 

jest opanowanie języka na poziomie zapewniającym:

- minimum komunikacji językowej 

- w miarę sprawną komunikację

- przygotowanie do egzaminów międzynarodowych i matury;

- biegłość językową.

 

 

Zadania szkoły:

 

- zapewnienie słuchaczom możliwego maximum kontaktu z językiem obcym

  oraz możliwości aktywnego używania języka mówionego i pisanego;

- zapewnienie dostępu do materiałów nauczania, których

  wybór odpowiada celom edukacyjnym;

- pomoc słuchaczom w rozwijaniu poczucia własnej wartości

  oraz wiary we własne możliwości, między innymi

  poprzez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych

  umiejętności językowych.

 

 

Umiejętności językowe

 

Studium rozwija wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie; jednakże główny nacisk położony jest na mówienie i rozumienie. Stąd też w pierwszym roku nauki zajęcia prowadzone są przez polskich nauczycieli, a już od drugiego roku słuchacze mają lekcje na przemian z polskimi nauczycielami i z native-speakerami, a w miarę postępów w języku lekcje prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli z Anglii lub USA.

 

 

Testy

 

Postępy w nauce są regularnie sprawdzane:

- na bieżąco - poprzez monitorowanie rozwoju językowego w trakcie zajęć;

- okresowo - w formie testów przeprowadzanych w określonych odstępach czasu,

  z wynikami w skali od 0 do 100%.

 

 

Świadectwa

 

Na zakończenie roku oświatowego słuchacze otrzymują certyfikaty językowe ukończenia kursu, z wpisanymi odpowiednimi dla siebie poziomami zaawansowania w języku, pod warunkiem spełnienia wymogów:

- odpowiedniej frekwencji (powyżej 70%);

- odpowiednich wyników testów okresowych (powyżej 50%).

 

Nasze poziomy są dostosowane do skali ogólnej poziomów biegłości językowej TELC określonej przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej o poziomach: patrz: Poziomy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tworzenie stron internetowych szczecin goleniw