O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Kadra

Nauczyciele Studium, zarówno polscy, jak i native-speakerzy to profesjonalni lektorzy, posiadający wysokie kwalifikacje i wybitne umiejętności dydaktyczne. Posiadają tytuły magistra bądź licencjata filologii angielskiej oraz liczne certfikaty potwierdzające udział w konferencjach metodycznych.

 

Wielu z nich jest egzaminatorami, egzaminatorami-weryfikatorami maturalnymi, przewodniczącymi maturalnych komisji egzaminacyjnych szkolnych i wojewódzkich oraz pracownikami dydaktycznymi uczelni wyższych.

 

Posiadają doskonały warsztat metodyczny, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, śledzą nowości w  trendach w nauczaniu.

Są przyjaźnie nastawieni do słuchaczy i  jednocześnie wymagający. Prowadzą interesujące zajęcia, wzbogacane dodatkowymi materiałami oraz urozmaicane zadaniami nastawionymi na komunikację.

 

w Studium pracuje około 30 nauczycieli, w tym dwoje native-speakerów z Anglii i USA.


tworzenie stron internetowych szczecin goleniw