O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


indywidualne

Języki, których uczymy:

 

- angielski,

- niemiecki,

- włoski,

- francuski,

- hiszpański,

- rosyjski,

- holenderski, 

- norweski,

- japoński,

- polski dla obcokrajowców.

 

 

Wiek

 

Uczymy dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania w języku.

 

 

Umowy 

 

Umowy zawierane przez Studium i uczestników lekcji indywidualnych określają zasady współpracy i realizacji nauki języka. W sprawach nie objętych umową decyduje Regulamin Finansowy Studium.

Więcej... patrz: Regulamin Finansowy.

 

 

Zajęcia odbywają się

 

w siedzibie Studium przy ul. Ściegiennego 7 bądź w siedzibach firm lub w miejscach wskazanych przez firmy.

 

 

Rodzaje kursów

 

Organizujemy lekcje indywidualne dostosowane do potrzeb słuchaczy i kładziemy nacisk na ćwiczenie tych umiejętności językowych, z którymi słuchacze mają trudności lub które chcą rozwijać przede wszystkim.

 

Organizujemy lekcje indywidualne:

- w celu podnoszenia ogólnych kwalifikacji językowych;

- dla usprawnienia szczegółowych umiejętności językowych,

  np.: mówienia (konwersacje), rozumienia

  i stosowania gramatyki, wypowiadania się w piśmie;

- przygotowujące do matury i egzaminów;

- przygotowujące do wyjazdów do pracy za granicę;

- przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych, spotkań biznesowych,

  obrony prac dyplomowych i doktorskich;

- w celu komunikowania się w miejscu pracy (rozmowy telefoniczne,

  e-maile, prezentacje, dyskusje itp);

- w celu nadrobienia zaległości w szkole lub na uczelni.

 

 

Program nauczania

 

lekcji indywidualnych to program autorski, uwzględniający indywidualne potrzeby, predyspozycje, motywacje i dyspozycyjność słuchacza.

Więcej... patrz: Program nauczania. 

 

 

Intensywność nauki

 

uzależniona jest od potrzeb słuchaczy. Terminy zajęć uzgadniane są ze słuchaczami i zajęcia przeprowadzane są o stałych godzinach w określonych, uzgodnionych ze słuchaczami dniach i w ilości wskazanej przez słuchacza.

Może to być 1 godzina w tygodniu, 2 lub więcej. Na życzenie jesteśmy w stanie zorganizować lekcje codziennie w dowolnej ilości. Tempo nauki dyktuje słuchacz. Im więcej nakładu pracy własnej w domu, tym większe i szybsze postępy. Lekcje są 45-minutowe lub 60-minutowe.

 

 

Uczymy metodami:

 

- komunikatywną;

- Piomar House;

- Direct English.

Więcej... patrz: Metody nauczania.

 

 

Lektorzy

 

prowadzący lekcje indywidualne to native-speakerzy i polscy nauczyciele o wysokich kwalifikacjach.

Więcej... patrz: Kadra.

 

 

Certyfikaty

 

Na zakończenie roku oświatowego każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem zaawansowania w języku. Nasze poziomy są dostosowane do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej... patrz: Poziomy. 

 

 

Odpłatność

 

za lekcje indywidualne naliczana jest zgodnie z Regulaminem Finansowym Studium i wynosi (za lekcje w siedzibie Studium):

- 80 zł za 1 godz. lekcyjną z native-speakerem;

- 70 zł za 1 godz. lekcyjną z nauczycielem polskim.

 

W przypadku lekcji poza siedzibą Studium ceny lekcji indywidualnych są negocjowane.

 

Płatności za lekcje indywidualne dokonuje się za miesiąc z góry w przypadku osób prywatnych lub na koniec miesiąca, w przypadku firm. Uczestnicy lekcji indywidualnych mają prawo do odwołania lekcji bądź przesunięcia jej, na termin późniejszy, nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem lekcji, jednak nie więcej niż 20% wszystkich lekcji.

Więcej... patrz: Cennik.

 

 

 


tworzenie stron internetowych szczecin goleniw