O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


grupowe

Języki, których uczymy:

 

- angielski,

- niemiecki,

- włoski,

- francuski,

- hiszpański,

- rosyjski,

- holenderski, 

- norweski,

- japoński,

- chiński,

- polski dla obcokrajowców.

 

 

Wiek

 

W lekcjach grupowych biorą udział dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania w języku.

 

 

Rok oświatowy

 

podzielony jest na 2 semestry: zimowy: od 1 września do 31 stycznia i wiosenny: od 1 lutego do 30 czerwca. Organizujemy również kursy letnie (więcej... patrz: Kursy letnie).

 

 

Umowy 

 

ze słuchaczami są podpisywane w wypadku grup tworzonych na zlecenie firm i one określają prawa i obowiązki obu stron. Pozostałych słuchaczy obowiązuje Regulamin Finansowy Studium, który każdy słuchacz otrzymuje przy zapisywaniu się na kurs językowy. W przypadku rezygnacji kwota wpłaconych zaliczek i rat podlega zwrotowi proporcjonalnie do wykonanej usługi. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje po odliczeniu wartości kursu do dnia złożenia rezygnacji.

Więcej... patrz: Regulamin finansowy.

 

 

Zajęcia odbywają się

 

w siedzibie Studium w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ściegiennego 7, w niewielkiej odległości od ruchliwego Centrum Handlowego: Panorama, Castorama, Tesco, Komfort, Kupiec Gorzowski (od 100 do 300m), w odległości ok. 5 minut jazdy samochodem od centrum miasta. Przed szkołą znajduje się duży bezpłatny parking dla słuchaczy. Nie posiadamy własnych oddziałów w innych miastach, natomiast dojeżdżamy na zajęcia do firm poza Gorzowem Wlkp., mniej więcej na obszarze byłego województwa gorzowskiego.

 

 

Studium posiada

 

- 12 sal wykładowych, dobrze wyposażonych

  w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne,

- pokój nauczycielski z bogatą biblioteczką metodyczną

  przede wszystkim języka angielskiego, niemieckiego i innych języków 

- sekretariat z biblioteczką literatury angielskiej,

  na różnych poziomach językowych, do wypożyczenia dla słuchaczy.

 

Nauczyciele mają do dyspozycji kserokopiarkę, projektory, telewizor, video, białe i czarne tablice, słowniki, zestawy testów, gier, plansz oraz metodyczne materiały uzupełniające.

 

 

Rodzaje kursów,

 

jakie oferujemy, to:

- kursy języka ogólnego i specjalistycznego;

- przygotowanie do egzaminów ETS: TOEFL®iBT, TOEIC®, TFI® i WiDaF;

- Uniwersytetu Cambridge: FCE, CAE i CPE;

- Instytutu Goethego: ZD, Goethe-Zertifikat B2, Goethe Zertifikat C1, ZOP i KDS,

- do matury podstawowej i rozszerzonej (więcej... patrz: Egzaminy międzynarodowe i matury)

- konwersacje. 

 

Większość kursów odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku; organizujemy również zajęcia poranne i weekendowe.

 

 

Wielkość grup

 

jest zróżnicowana.

 

Nasze standardowe grupy to:

- grupy 5-9-osobowe (tych jest najwięcej) 

 

Uczymy również w grupach:

- 2 - osobowych;

- 3 - osobowych

- 4 - osobowych.

 

Grupy są:

- otwarte - może zapisać się do nich każdy;

- zamknięte - tworzone na życzenie słuchaczy.

 

 

Kwalifikujemy

 

do grup wiekowych poprzez testy i rozmowy kwalifikacyjne. Różnica wieku w grupie w przypadku dzieci i młodzieży z reguły nie przekracza 2 lat, w wyjątkowych przypadkach 3 lata. Dorosłych kwalifikujemy do osobnych grup.

 

 

Intensywność nauczania

 

- 32 godziny w semestrze (1 raz w tygodniu po 2 godziny

  lub 2 razy w tygodniu po 1 godzinie)

- 64 godziny w semestrze (2 razy w tygodniu po 2 godziny)

 

Lekcje są 45-minutowe.

 

 

Program nauczania

 

jest dostosowany do potrzeb i możliwości grupy, opracowany w oparciu o ogólną podstawę programową. W trakcie trwania kursu postępy w nauce są systematycznie monitorowane przez testy kontrolne i okresowe.

Więcej... patrz: Program nauczania.

 

 

Metody nauczania

 

Uczymy metodami:

- komunikatywną;

- Piomar House,

- Direct English.

Więcej... patrz: Metody.

 

 

Kadra

 

Grupy początkujące uczą tylko i wyłącznie nauczyciele polscy posiadający wysokie kwalifikacje do nauczania języków obcych. Grupy średniozaawansowane w języku angielskim metodą komunikatywną zajęcia prowadzą na przemian nauczyciele polscy i native-speakerzy. W pozostałych językach nauczyciele polscy i w miarę możliwości również native-speakerzy. Grupy zaawansowane uczą przede wszystkim native-speakerzy, ale również nauczyciele polscy - wybitni specjaliści. 

Więcej... patrz: Kadra.

 

 

Podręczniki 

 

można zamówić za pośrednictwem Studium (z 10% rabatem). Dodatkowe kserowane materiały są bezpłatne. Podręczników dla słuchaczy nie kopiujemy. Uczystnicy kursów Studium mogą również korzystać bezpłatnie z biblioteczki literatury angielskiej i niemieckiej na różnych poziomach językowych. (więcej... patrz: Biblioteka)

 

 

Certyfikaty 

 

Na zakończenie roku szkolnego każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem zaawansowania w języku. Nasze poziomy są dostosowane do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej... patrz: Poziomy.

 

 

Ceny kursów

 

grupowych wahają się od 384zł za semestr (w grupie 5-9 osobowej, systemem 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej) do 2048zł za semestr (w grupie 2-osobowej systemem 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne).

Więcej... patrz: Cennik.

 

 

 

 

 

 


tworzenie stron internetowych szczecin goleniw