O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Egzaminy w Instytucie Goethego - Goethe-Zertyfikat C1

Goethe-Zertyfikat C1 - poziom C1

 

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym (poziom C1 Rady Europy) - po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien udowodnić, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki i że potrafi się nim posługiwać także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.  Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem o takim samym poziomie jak "Deutsches Sprachdiplom" Konferencji Ministrów Oświaty i Kultury - pierwszy stopień (KMK - Kultusministerkonferenz - erste Stufe).

Dyplom

uzyskany po egzaminie dowodzi, że osoba, która do niego  przystąpiła, posiada na wysokim poziomie znajomość ponadregionalnego standardowego języka niemieckiego oraz zwalnia z  egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych  uniwersytetach w Niemczech. Daje jednocześnie większe szansę na rynku pracy, niż certyfikat ZD. Jest honorowany przez polską służbę cywilną.

Egzamin pisemny trwa z przerwą 4 godz. i składa się z następujących komponentów:

Rozumienie tekstu czytanego (90 min) - cztery części:
- krótkie teksty
- tekst o charakterze popularno-naukowym
- komentarz - rozumienie intencji autora
- tekst z lukami do uzupełnienia

Zastosowanie różnych technik czytania.
Typy zadań: przyporządkowanie, podsumowanie, test wyboru.

Rozumienie ze słuchu (ok. 35 min.) - dwa teksty:

- rozmowa - dialog,
- audycja radiowa

Typy zadań: notatka, test wyboru, przyporządkowanie

Wypowiedź pisemna (90 min.) - dwie części:

- wypowiedź własna (list osobisty, półformalny, formalny lub referat) oparta o szereg poleceń
- przekształcenie listu (z prywatnego na formalny)

Egzamin ustny trwa 15 minut (dodatkowy czas na przygotowanie 15 min.) składa się z dwóch komponentów:

- pierwsze zadanie ma w przeważającym stopniu charakter monologu
- drugie zadanie jest symulacją rozmowy, w czasie której należy rozwiązać
  pewien problem i zakłada spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie.

Cena egzaminu Goethe-Zertifikat C1 w roku 2011 wynosi 510zł.

 

Materiały do pobrania:

Prüfungsordnung

Modelsatz 

Hörverstehen 

 

 

tworzenie stron internetowych szczecin goleniw