O studium
Aktualności
Test kwalifikacyjny
Platforma internetowa
Formularz zgłoszeniowy
Galeria
Kontakt


Egzaminy w Instytucie Goethego - Goethe-Zertyfikat B2

Goethe-Zertifikat B2 - poziom B2

jest egzaminem na poziomie wysokiej samodzielności używania języka, po około 600-800 godzinach nauki.

Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku niemieckim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie np. rozumieć szczegółowe informacje w tekstach prasowych, audycjach radiowych czy programach telewizyjnych. Wypowiedzi powinny być pełne, klarowne i wyczerpujące dany temat.

Egzamin w części pisemnej zawiera:

- rozumienie tekstów pisanych (długość tekstów w sumie 1400 słów) 

- rozumienie nagranych wypowiedzi ustnych (800 słów)
- wypowiedź pisemną (list do redakcji) - min. 180 słów
- korektę błędów w tekście

Egzamin w części ustnej zawiera:                                                                                                                                                                                                               
 

- wypowiedź na podany temat (2-4 minuty)
- rozmowę na podstawie zdjęć

 

 

Cena egzaminu Goethe-Zertifikat B2 w roku 2011 wynosi 450zł.

 

Materiały do pobrania:

Przykładowy zestaw egzaminacyjny do B2

 

tworzenie stron internetowych szczecin goleniw